Να αντιμετωπιστεί άμεσα η ερημοποίηση στην Κρήτη και ιδιαίτερα στη Μεσσαρά ζητάει ο Φρ.Παρασύρης

Ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης  και Τροφίμων κ. Κώστα Σκαδαλίδη, κατέθεσε ο βουλευτής Ηρακλείου Φραγκίσκος Παρασύρης ζητώντας διευκρινήσεις για το στάδιο υλοποίησης του  Εθνικού Σχεδίου  Δράσης κατά της ερημοποίησης   στην Κρήτη.


Όπως αναφέρει ο κ. Παρασύρης στην ερώτησή του «η περιοχή της Κρήτης ανατολικά της γραμμής Ηρακλείου-Τυμπακίου, λόγω των δυσμενών βιοκλιματικών, φυσιογραφικών, υδρολογικών και εδαφικών συνθηκών και της εισροής μεγάλου αριθμού τουριστών, αντιμετωπίζει κίνδυνο επιταχυνόμενης ερημοποίησης. Ως εκ τούτου η περιοχή αυτή είχε ενταχτεί ανάμεσα σε εκείνες περιοχές από τις οποίες  επρόκειτο να ξεκινήσει η πιλοτική εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης κατά της Ερημοποίησης».
Αναλυτικότερα το Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά της Ερημοποίησης αποτελεί ένα πλαίσιο μέτρων που στοχεύουν στην πρόληψη και την ανάσχεση της ερημοποίησης, που πρέπει να ακολουθηθούν σε εθνικό επίπεδο, ανάλογα με το οικολογικό και κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον κάθε απειλούμενης περιοχής. Τα μέτρα αυτά θα αποτελούν ολοκληρωμένα προγράμματα που θα καλύπτουν όλους τους τομείς δραστηριοτήτων (δράσεις για τη γεωργία, δάση, κτηνοτροφία, υδάτινους πόρους, πανίδα, ειδικές κοινωνικοοικονομικές δράσεις), θα εντάσσονται σε αναπτυξιακά προγράμματα κάθε περιοχής και θα υλοποιούνται στο πλαίσιο ενός χρονικού χωροταξικού προγραμματισμού για κάθε απειλούμενη περιοχή.

Κατόπιν  τούτων  ερωτάται ο  κ. Υπουργός

1. Σε ποιο στάδιο εφαρμογής βρίσκεται το  σχέδιο δράσης κατά της ερημοποίησης στην περιοχή Ηρακλείου-Τυμπακίου;

 2. Ποιες άλλες περιοχές της Κρήτης αξιολογούνται ως υψηλού κινδύνου και ενδέχεται να ενταχθούν μελλοντικά στο πρόγραμμα;
neatv.gr