Αντιδράσεις για το “λουκέτο” στο Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών ΚρήτηςΤην έντονη αντίδραση  του παραρτήματος Κρήτης του ΓΕΩΤΕΕ προκαλεί η απόφαση τουΥπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης να κλείσει το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Κρήτης που εδρεύει στο Ηράκλειο.

Ο Γραμματέας του ΓΕΩΤΕΕ Κρήτης Λευτέρης Ντουντουνάκης -μιλώντας στη Ν.Τ.- υπογράμμισε ότι το Κέντρο είναι ένα απαραίτητο αναπτυξιακό εργαλείο για τον Πρωτογενή Τομέα του νησιού και προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες στους αγρότες.
Την ίδια ώρα ανακοίνωση στην οποία αναφέρουν αναλυτικά το έργο που παράγει το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου, έδωσαν στην δημοσιότητα οι εργαζόμενοι.
Αφού αναφέρουν την πορεία του Κέντρου από την αρχή της δημιουργίας του καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι όχι μόνο θα πρέπει να παραμείνει ως Ενιαία Περιφερειακή Μονάδα αλλά υποχρέωση της πολιτείας είναι να αναβαθμίζεται συνεχώς για να συνεχίσει το θεσμοθετημένο έργο του.
Η ανακοίνωση των εργαζομένων έχει ως εξής:
“Με το Π.Δ. 433/77 ιδρύθηκαν οι 4 πρώτοι Σταθμοί Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου σε Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Ηράκλειο με απαίτηση της ΕΟΚ. Αρχικά συστήθηκαν δύο τμήματα, του Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου και του Προστασίας Φυτών ώστε να υπάρχει ένας φορέας που να πραγματοποιεί τους Φυτοϋγειονομικούς Ελέγχους και να κατευθύνει τον αγροτικό πληθυσμό σε θέματα καταπολεμήσεων των εχθρών και ασθενειών των καλλιεργειών.
Το 1988 ενσωματώνονται τα Περιφερειακά Εργαστήρια Ποιοτικού Ελέγχου, μετονομάζονται σε Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου, στελεχώνονται, εξοπλίζονται με νέα τεχνολογικά προϊόντα (Τηλεμετρικοί Μετεωρολογικοί Σταθμοί, Χρωματογράφοι, Εργαστήρια διαγνωστικής, κλπ) και ουσιαστικά εφαρμόζουν τη σύγχρονη φυτοπροστασία στη ζώνη ευθύνης τους.
Συγκεκριμένα, οι Γεωργικές Προειδοποιήσεις σκοπό έχουν να ενημερώνουν έγκυρα και υπεύθυνα τον αγροτικό πληθυσμό για το χρόνο και τα μέσα αντιμετώπισης των εχθρών και των ασθενειών στις κυριότερες καλλιέργειες του νησιού. Εκδίδουν και διανέμουν πάνω από 30 Τεχνικά Δελτία Φυτοπροστασίας ανά έτος σε περίπου 4.000 αποδέκτες (αγρότες, υπηρεσίες, φορείς). Η πλήρης μηχανοργάνωση διασφαλίζει την έγκαιρη ενημέρωση.
Θεωρείται από τον αγροτικό πληθυσμό η πιο έγκυρη και αποτελεσματική πληροφόρηση με ποσοστό αποδοχής 85% («Στοιχεία μελέτης για την αμπελουργία» ΤΕΙ Κρήτης, 2008). Με την συνεχή παρακολούθηση των φυτουγειονομικών γεγονότων έδωσαν μια νέα διάσταση στον τομέα των καταπολεμήσεων και εξάλειψαν τις συστηματικές – τυφλές επεμβάσεις. Έβαλαν τις βάσεις για τα ολοκληρωμένα συστήματα καταπολέμησης και πέτυχαν σημαντική μείωση του αριθμού των επεμβάσεων (περίπου 35%), μείωση του κόστους φυτοπροστασίας (7,5-8% της ακαθάριστης προσόδου), μείωση των υπολειμμάτων των φαρμάκων στα γεωργικά προϊόντα και της περιβαλλοντικής ρύπανσης.
Επίσης για πολλά χρόνια το Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Ηρακλείου ασχολήθηκε με τη γεωργική έρευνα συμμετέχοντας σε Εθνικά και Διεθνή προγράμματα. Έτσι, ξεκαθάρισαν κρίσιμα θέματα βιολογίας και επιδημιολογίας των φυτοπαρασίτων σε τοπικό επίπεδο και αναδείχτηκαν σε επιστημονικές ανακοινώσεις. Με αυτόν τον τρόπο μπορέσαμε να κάνουμε, ως χώρα, μια δική μας φυτοπροστασία, απόλυτα προσαρμοσμένη στις συνθήκες του τόπου μας και όχι βιβλιογραφική ή δανεική, γεγονός που εκτιμήθηκε από χιλιάδες αγρότες και από τους ειδικούς της φυτοπροστασίας (επισυνάπτονται αντίγραφα από πρόσφατες απόψεις αγροτών).
Παράλληλα, η υπηρεσία ασκεί τον Φυτουγειονομικό έλεγχο και έχει συμβάλλει σημαντικά στην αποτροπή της εισόδου νέων εχθρών και ασθενειών των καλλιεργειών στη χώρα. Εφάρμοσε με επιτυχία θεσμοθετημένα προγράμματα καραντίνας και συνεχίζει τους ελέγχους με βάση τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάθε χρόνο διενεργείται ένας μεγάλος αριθμός μακροσκοπικών και εργαστηριακών ελέγχων από τους επίσημα ορισμένους φυτουγειονομικούς ελεγκτές.
Στο εργαστήριο Φυτουγειονομικού Ελέγχου του Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Ηρακλείου διενεργούνται εργαστηριακοί έλεγχοι σε ενδοκοινοτικής προέλευσης πολλαπλασιαστικό υλικό (πατατόσπορος) και σε ντόπια πατάτα φαγητού στα πλαίσια των επισκοπήσεων με τη μέθοδο του ανοσοφθορισμού (IF test) για την ανίχνευση των βακτηρίων καραντίνας Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Cms) και Ralstonia solanacearum (Ps). Διαθέτει εξειδικευμένο και εκπαιδευμένο επιστημονικό προσωπικό με πολυετή εμπειρία στην εφαρμογή της νομοθεσίας ποιοτικών και φυτουγειονομικών ελέγχων.
Το εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου Γεωργικών Προϊόντων ασχολείται με αναλύσεις οίνων & οινικών προϊόντων καθώς επίσης και με την πορεία ωρίμανσης πορτοκαλιών και σταφυλιών. Είναι διαπιστευμένο από ΕΣΥΔ σε εννέα αναλύσεις σε οίνους, αναγκαία προϋπόθεση για την έκδοση αξιόπιστων και αποδεκτών αποτελεσμάτων.
Η Κρήτη παράγει οίνους ΠΟΠ (τέσσερις ζώνες) για την κατάταξη των οποίων είναι απαραίτητοι οι οινολογικοί εργαστηριακοί έλεγχοι. Το εργαστήριό μας είναι το μόνο στην Κρήτη με διαπίστευση σε όλες τις απαιτούμενες αναλύσεις. Επίσης ο εργαστηριακός έλεγχος είναι απαραίτητος για την εξαγωγή κρασιών σε τρίτες χώρες και ιδιαίτερα στις νέες αγορές Ρωσίας, Κίνας. Το εργαστήριο θα μπορούσε να έχει έσοδα από αναλύσεις εάν είχε τη δυνατότητα να εισπράττει παράβολο από ιδιώτες, αίτημα μας που έχει ήδη προωθηθεί στο Υπουργείο και είναι υπό εξέταση.
Το Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου ασχολείται με τον έλεγχο νωπών & υπερκατεψυγμένων προϊόντων φυτικής προέλευσης σε όλα τα στάδια εμπορίας και διακίνησης. Η Κρήτη παράγει, διακινεί και εξάγει μεγάλες ποσότητες οπωροκηπευτικών, πράγμα που σημαίνει ότι απαιτούνται έλεγχοι για τη διασφάλιση της ποιότητας σύμφωνα με τα πρότυπα των Ευρωπαϊκών Κανονισμών. Ακόμα ασχολείται με το φυσικό έλεγχο κατά την εισαγωγή δημητριακών. Σε συνεργασία με το Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα (RASFF) διασφαλίζεται ο έλεγχος και η απομάκρυνση ακατάλληλων για την ανθρώπινη κατανάλωση τροφίμων από την αγορά.
Το εργαστήριο Ελέγχου Υπολειμμάτων Φυτοφαρμάκων λειτουργεί σε ένα σύγχρονο, άρτια εξοπλισμένο εργαστήριο και στελεχώνεται από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό με πολυετή εμπειρία και εκπαίδευση. Ο εξοπλισμός του είναι από τους πλέον σύγχρονους στο χώρο ανάλυσης υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων, για την αγορά του οποίου δαπανήθηκαν από το Ελληνικό Δημόσιο περίπου ένα εκατομμύριο ευρώ. Είναι το μοναδικό εργαστήριο του είδους του και καλύπτει χωροταξικά όλη την Κρήτη με τον τεράστιο όγκο παραγωγής φρούτων, λαχανικών και ελαιολάδου.
Συνεργάζεται με τις Περιφερειακές Ενότητες Κρήτης και πραγματοποιεί αναλύσεις υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων σε φρούτα, λαχανικά και ελαιόλαδο στα πλαίσια υλοποίησης προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (όπως απαιτείται από τον κανονισμό 396/2005 για τα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων). Οι δειγματοληψίες των νωπών φρούτων και λαχανικών πραγματοποιούνται στα σημεία πώλησής τους (λαϊκές αγορές, super-markets, κ.α) σε όλη την Κρήτη, με αποτέλεσμα την προστασία αφενός των καταναλωτών από τη μη ορθή χρήση των φυτοφαρμάκων και αφετέρου των ευσυνείδητων παραγωγών που καλλιεργούν σεβόμενοι τους κανόνες της ορθής γεωργικής πρακτικής.
Το εργαστήριο είναι διαπιστευμένο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) και κάθε χρόνο λαμβάνει μέρος σε διεργαστηριακές δοκιμές (proficiency tests) που διοργανώνονται από διεθνείς οργανισμούς με πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα, γεγονός που πιστοποιεί με τον πλέον επίσημο τρόπο την επάρκεια και την αποτελεσματικότητά του.
Για όλους τους παραπάνω λόγους πιστεύουμε ότι το Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Ηρακλείου πρέπει όχι μόνο να παραμείνει ως Ενιαία Περιφερειακή Μονάδα αλλά υποχρέωση της πολιτείας είναι να αναβαθμίζεται συνεχώς για να συνεχίσει το θεσμοθετημένο έργο του.
Βαρδής Καλογεράκης